Propojuji motivaci jednotlivců se strategií organizace

Poskytuji tréninkové workshopy, koučink a poradenství v oblastech osobního rozvoje, které přináší inspirace a návody, jak mohou organizace, lídři, manažeři i jednotlivci přeměnit individualitu ve společnou hodnotu. Rozvíjím kulturu, která je založena na sebeřízení, podnětném dialogu, sladění hodnot a ambicí zaměstnanců s hodnotami a strategií společnosti. Organizace, které dokážou využít vzájemně se doplňujících silných stránek svých lidí ve službách společného cíle, mohou těžit z rozmanitosti, a dosáhnout tak vyššího a stabilního výkonu.

Co nabízím

Veřejné kurzy

Jsou vaši zaměstnanci angažovaní a zodpovědní za své výsledky a osobní růst? Potřeba zvládat každodenní výzvy, učit se novým věcem a být efektivní je o touze cítit se schopný a úspěšný. K tomu je nutné vzít do svých rukou osobní odpovědnost za svůj rozvoj. Naše kurzy a programy poskytují možnost rozvíjet talent váš i vašich zaměstnanců pro úspěšnou budoucnost.

Zjistit více

Firemní programy

Přitahuje vaše organizace talenty, rozvíjí je a udržuje si je? Úspěšná organizace má dostatečný počet správných lidí se správnými dovednostmi na správných místech v potřebném čase. Pomáhám vedoucím pracovníkům rozvíjet sebe i jejich týmy. V rámci rozvoje svých zaměstnanců můžete zvolit standardní kurz nebo si nechat připravit firemní program na míru.

Zjistit více

Koučink

Využívají vaši manažeři nadšení a silné stránky svých zaměstnanců? Jádrem našeho koučinkového přístupu je zaměření se na tři klíčové potřeby, které ovlivňují naše jednání. Jsou jimi: autonomie, excelence a sounáležitost. Čím více se nám daří tyto potřeby naplňovat, tím spokojenější a vnitřně motivovanější se cítíme. Výsledkem je sladění osobního talentu s cíli a záměry organizace.

Zjistit více

Koučink na míru

Hledáte řešení pro dilema nebo situaci ve vašem osobním či profesním životě? Koučink jeden na jednoho je nejlepším způsobem, jak společně vymezit nejdůležitější oblasti života, a nalézt tak vaši individuální cestu ke spokojenosti.

Zjistit více

Co říkají klienti a účastníci kurzů

Spolupráce s Dušanem posunula myšlení našich vedoucích k propojení našich týmů a talentů s aspiracemi a strategickými iniciativami organizace. Dušan je akcelerátor pozitivní transformace, který využívá měnící se prostředí v našem podnikání.

Michal Jurče - Člen představenstva - BENU Česká republika a.s.

Dušan má skvělé zkušenostmi v oblasti rozvoje obchodních dovedností, finanční gramotnosti, budování byznysových vztahů a spolupráce. Velmi oceňuji proaktivní přístup a jeho velkou zkušenost s obchodní praxí, která pomohla našim zástupcům vidět věci z jiného úhlu pohledu.

Michal Vondrák - Manažer rozvoje - Palírna U Zeleného stromu a.s.

Dušan změnil myšlení našeho prodejního týmu tak, aby zvýšili úroveň spolupráce a rozšířili partnerství s našimi klienty, aby přinesli sdílenou přidanou hodnotu.

David Podhajský - Obchodní manažer - ČEZ ESCO, a.s.

Dušan je zdrojem neotřelých nápadů a tipů, jak propojit teorii z praxí. Dušan je inspirátorem a spolehlivým parťákem nejen pro osobní rozvoj, ale i v otázkách zajištění materiální stability a osobní prosperity.

Vratislav Hložek - Oblastní manažer - Heineken s.r.o.

Dušan je vynikající profesionál se skvělými mezilidskými dovednostmi a rozsáhlými zkušenostmi z praxe. Jeho proaktivní přístup učinil naše workshopy velmi produktivním a přinesl mnoho užitečných nástrojů v našich každodenních činnostech. Dušan umožňuje snadno spojovat lidi a rozvíjet jejich dovednosti v oblasti silných a slabých stránek. Bylo by potěšením znovu spolupracovat s Dušanem na dalších projektech rozvoje lidí.

Marcin Bryniak - Generální ředitel - MECALUX a.s.
O mně

Máte individuální přání?

Řešíte specifickou situaci, ať už v osobním či profesním životě? Čelíte netradičním podmínkám? Nebojte se ozvat. Společně vymyslíme řešení na míru Vašim potřebám.

Kontaktujte mě